پروژه مهندسی نرم افزار، دانشگاه فنی دکتر شریعتی، نیمسال اول تحصیلی 90

سيستم انبار به منظور مكانيزه كردن كليه فعاليت هاي مربوط به گردش كالاهاي مصرفي طراحي و پياده سازي شده است. با استفاده از اين سيستم كليه كاربران به آساني از روند درخواست كالاهاي خود آگاه شده و قادر به پيگيري درخواست هاي خود خواهند بود. با توجه به جدا بودن انبار از قسمت مالي، سيستم انبار اين امكان را فراهم مي كند كه قسمت مالي به طور ONLINE و سريع از تراكنش هاي انبار (اعم از حواله، قبض وبرگشت كالا) مطلع شده و باقيمانده عمليات مورد نياز را بدون انتظار براي پايان ماه و دريافت اسناد انبار انجام دهد. همچنين با توجه يكپارچگي اطلاعات و كنترلهاي لازم كه در سيستم نظر گرفته شده است، صحت و دقت اطلاعات بالا بوده و قابل استفاده توسط مديريت شركت مي باشد. مديريت شركت بطور همزمان در جريان كليه فعاليتهاي مربوط به كالاهاي مصرفي قرار گرفته و مي تواند بدون نياز به استعلام از مجموعه هاي مختلف از اطلاعات موجود، درفرايند تصميم گيري شرکت نمايد.

+ نوشته شده توسط مرجان غریبی، شبنم بهرامی، فریبا محمدی  |